Związanie w pozycji Spread-Eagle

  • 19 stycznia 2012

Przedstawiona poniżej pozycja ułożenia ciała w więzach nazywana jest w terminologii angielskiej „Spread-Eagle”, co można przetłumaczyć jako „rozpostarty orzeł”.
Spotkać też można określenie „pozycja X”.
Ciało osoby związanej może być ułożone zarówno na plecach, jak też w pozycji odwrotnej – na brzuchu.
Miejscem ułożenia osoby wiązanej może być jakiekolwiek podłoże z możliwością odpowiedniego zaczepienia  lin – łóżko z uchwytami, ziemia z wbitymi palikami, meble takie jak stół, itp.

Zalety tego sposobu unieruchomienia ciała to:

  • łatwość wykonania i również rozwiązania
  • duży stopień unieruchomienia osoby związanej
  • względnie mała uciążliwość trwania w więzach
  • dostępność do większości stref erogennych

Mamy do wybory szereg sposobów wykonania pętli zakładanych na ręce i nogi. Przedstawiam je w rozdziale omawiającym sposoby oplotów na pojedynczych elementach.

Poniżej prezentuję bardzo praktyczne rozwiązanie polegające na umieszczeniu w rogach łóżka przygotowanych wcześniej lin, na których zawiązane są prostym węzłem (kluczka) przygotowane do użycia pętle.  Pozwala to na bardzo szybkie wykorzystanie lin do unieruchomienia osoby wiązanej, bez konieczności splatania węzłów, przygotowywania lin,  ich mocowania, itp.

Fotografia poniżej  przedstawia taką pętlę przygotowaną do założenia na rękę. Rozmiar pętli określa miejsce gdzie zawiązany jest węzeł kluczki. Rozmiar ten jest tak dobrany, aby pętla złożonej w pół liny dała się z pewnym oporem przesunąć poprzez dłoń na nadgarstek.
Po umieszczeniu ręki w takiej pętli nie można jej wysunąć bez pomocy drugiej ręki lub pomocy innej osoby. Palce uwięzionej dłoni nie sięgają do węzła, a zgrubienie kluczki nie pozwala na samodzielne poluzowanie pętli.

Pętla przygotowana do założenia na stopę ma znacznie większą długość niż pętla na dłoń –  taką długość, aby można było tam przecisnąć stopę

  

  

Niekiedy chcemy ciało ułożone w pozycji Spread-Eagle, rozciągnąć jeszcze mocniej, jeszcze bardziej unieruchomić.
Można to uzyskać naciągając liny przywiązane do rąk lub nóg, ale można też uzyskać ten efekt poprzez zastosowanie dodatkowych lin przywiązanych do nóg tuż nad kolanami

Przedstawiona wyżej klasyczna pozycja „X” może być modyfikowana na szereg sposobów.
Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.