Wiązanie tyczek w trójnóg – wigwam

  • 18 stycznia 2012

Rozpoczynam od ułożenia tyczek i wykonania na jednej z nich wyblinki – sposób wykonania opisany w rozdziale „Węzły podstawowe”

Jeden koniec linki prowadzę pomiędzy pozostałymi dwoma tyczkami, zachowując zasadę, że raz układam linę pod, a raz nad tyczką

Owijam wszystkie trzy tyczki w drugą stronę w ten sam sposób

Jeszcze raz owijam

I kolejny raz owijam

Owijam tak od trzech do pięciu razy, ale ostatni cykl owijania wykonuję tylko na tych dwóch tyczkach, na których nie zrobiłem wyblinki. W rezultacie sprawi to, że  każda tyczka będzie owinięta tą samą ilość razy

Wiążę teraz ze sobą oplatany koniec linki z drugim końcem pozostawionym przy wykonaniu wyblinki

Zaciskam ten węzeł

Prowadzę teraz obie linki razem i wykonuję cinch pomiędzy tyczkami

Teraz wykonuję chinch pomiędzy drugą parą tyczek

I tu wykonuję węzeł kończący oploty

Ustawiam tyczki tak, aby tworzyły stabilny trójnóg