Ważka

  • 24 stycznia 2012

Na fotografiach  zamieszczonych  poniżej przedstawiam wiązanie nazywane „Dragonfly” (ważka) – nazwa odnosi się zapewne do charakterystycznego kształtu pętli na ramionach, przypominających skrzydła ważki

  

Zaczynam od środka liny. W tym miejscu wykonuję węzeł nazywany kajdankami bosmańskimi (opis wykonania w rozdziale „Oploty opasujące dwa elementy” ). Pętle tworzące kajdanki rozciągam na taką długość aby można było nałożyć je na ramiona

  

Układam liny na ramionach na kształt szelek

Nieco poniżej węzła wykonuję kolejny węzeł, tym razem jest to kluczka (opis wykonania w rozdziale „Węzły podstawowe” ). Wykonuję kluczkę na podwójnej linie

Wysuwam z węzła duże pętle lin

W tych pętlach umieszczam ramiona i zaciągam obie liny na węźle, ściągając ramiona do środka pleców

Powtarzam powyższe czynności tworząc kolejne piętro poziomych oplotów. Ich ilość i odstęp pomiędzy nimi są dowolne, trzeba jedynie zachować zasadę, że jeden z oplotów układamy tuż powyżej łokcia, a drugi tuż poniżej. Przy takim ułożeniu, po naciągnięciu lin, ręce zostaną zablokowane w łokciach w pozycji wyprostowanej

Wykonuję kolejne piętro oplotów.
Stopień dociągnięcia lin jest zależny od elastyczności  ramion. Pamiętać jednak należy, że w takim ułożeniu lin i ramion uciskane są wiązki nerwów i dość łatwo można spowodować zdrętwienie ramion, a nawet przykurcze i poważniejsze uszkodzenia.

Ostatnie piętro oplotów wykonuję na przegubach dłoni

Na ostatnim oplocie wykonuję chinch, który zaciśnie oploty na nadgarstkach i uniemożliwi rozwiązanie się. Tutaj wykonuję dwukrotnie chinch i kończący węzeł. Ponieważ  pozostały mi jeszcze krótkie końcówki lin, to prowadzę je na wyższe piętro oplotów i tam wykonuję węzeł końcowy

I tak wygląda końcowy efekt  wiązania

Poniższy film pokazuje sposób wykonania tego wiązania.