Test uszkodzenia nerwów ramienia

  • 28 listopada 2013

 

Test funkcji motorycznych i czuciowych w przypadku prawdopodobieństwa uszkodzenia nerwów ramienia 

Osoba pozostająca w więzach, szczególnie w przypadku podwieszeń, narażona jest na niebezpieczeństwo urazu nerwów na skutek nacisku liny, niewygodnej pozycji, itp.
Nie zawsze pojawi się ból będący ostrzeżeniem przed tym niebezpieczeństwem.
Czasem też osoba wiązana nie sygnalizuje w porę występującego bólu. Może tak postępować na skutek emocji, źle pojmowanego „hartu ducha” czy potrzeby uległości, a także na skutek przyjętych leków lub używek.
Warto zatem, aby wiążący, na którym spoczywa jednak główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo umiał w sposób obiektywny ocenić stan możliwych zagrożeń uszkodzenia nerwów.
Poniższe informacje mogą być w tym pomocne.

Zamieszczony niżej rysunek przedstawia obszary dłoni, w których zaburzenie czucia dotyku może wskazywać na uszkodzenia odpowiednich nerwów.

            

Źródło: http://www.ortopedia.edu.pl/htmle/nerwy.html

 

Test prowadzimy poprzez przesuwanie palców po całym obszarze badanej dłoni. Porównujemy z odczuciami na drugiej ręce. Zwracamy uwagę na zmiany barwy i temperatury skóry na obszarze całego ramienia.

Test poprawności funkcji motorycznych przeprowadzany na ręce pozostającej w więzach.  Sprawdzamy zakres i siłę ruchu:

·       odwodzenie i przywodzenie nadgarstka,
·      
maksymalne rozsunięcie na boki wyprostowanych palców
·      
zginanie i prostowanie palców
·      
nacisk kciukiem na poszczególne palce – oceniamy poprzez wsunięcie własnego palca pomiędzy kciuk i palec


Test poprawności funkcji motorycznych przeprowadzany po usunięciu więzów.  Sprawdzamy zakres i siłę ruchu:

·       ręka wyprostowana do przodu, poziomo, palce rozsunięte na boki, sprawdzamy opór przy próbie obniżenia i uniesienia ramienia
·      
umieszczamy palec pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym badanej ręki, oceniamy siłę nacisku i możliwość zachowania pozycji kciuka w chwili zaprzestania nacisku i uniesienia palca wskazującego
·      
wyprost ramion w bok, palce rozsunięte, oceniamy łączenie i rozsuwanie palców.

 

Obserwowanie, sprawdzanie tego co dzieje się z osobą pozostającą w więzach powinno wejść na stałe do arsenału technik, nawyków i umiejętności każdego kto chce podążać „drogą liny”.