Test niezawodności węzłów

  • 18 czerwca 2012

Poniżej przedstawiony test niezawodności przeprowadziłem zainspirowany dyskusją na ten temat toczoną na fetlife.com (Death to the Boola Boola).

Została tam postawiona teza, że bardzo popularny węzeł boola boola, tworzący niezaciskającą się pętlę,  jest węzłem zawodnym, podatnym na samorozwiązanie i zaciskanie się utworzonej przezeń pętli.
Pojawiła się też opinia, że przy odpowiednim jego zaciśnięciu wada ta znika.

Przedstawiony poniżej test jest przyczynkiem do dyskusji na temat niezawodności tego węzła i węzłów bardzo do niego podobnych – Somerville bowline i Fast bowline.

Test przeprowadziłem na linie z polipropylenu. Węzły na linie jutowej będą bardziej odporne na samorozwiązanie.
Sposób wykonania węzłów i nazewnictwo oparte jest na danych ze strony www.ropetopia.com

Test wytrzymałości węzłów: Boola boola, Somerville bowline, Fast bowline.

Podsumowanie wyników testu.

Boola boola – nie wytrzymuje silnego obciążenia, szybki, wygodny, do zastosowań bez obciążeń

Boola boola zaciskana – nieco mocniejszy od poprzedniego, ale również tylko do zastosowań bez obciążeń

Bola boola wzmocniona – wykonanie rozwinięte o jedną manipulację, całkowicie odporny na samorozwiązanie, istnieje możliwość wykonania wersji szybkiego rozwiązania/poluzowania

Somerville bowline – stopień komplikacji wykonania nieco większy niż powyżej, całkowicie niezawodny, istnieje możliwość wykonania wersji szybkiego rozwiązania/poluzowania

Somerville bowline wzmocniona – dodatkowa manipulacja w stosunku do wersji poprzedniej,  również pełna niezawodność, trudniejsze rozwiązywanie

Fast bowline – nie wytrzymuje silnego obciążenia, szybki, wygodny, do zastosowań bez obciążeń

Fast bowline wzmocniona – wykonanie rozwinięte o jedną manipulację, całkowicie odporny na samorozwiązanie, istnieje możliwość wykonania wersji szybkiego rozwiązania/poluzowania. Właściwości na podobnym poziomie jak boola boola wzmocnione, ale nieco łatwiejsze rozwiązywanie mocno zaciśniętego węzła.

 

W trakcie wspomnianej dyskusji pojawiła się opinia (wyrażona też tutaj wyżej), że liny inne niż z tworzyw sztucznych będą mniej podatna na samorozwiązanie.
Dla zweryfikowania tej tezy przeprowadziłem, zaprezentowany poniżej,  dodatkowy test wytrzymałości pętli boola boola, wykonanej na linie jutowej.

Test potwierdził, że lina jutowa lepiej „trzyma” pętlę boola boola, niż lina z polipropylenu.
Jednak aby uzyskać całkowitą pewność co do wytrzymałości węzła przy dużych obciążeniach trzeba bardzo starannie wykonać i zacisnąć węzeł na linie nie grubszej niż 6 mm i miękkiej. Nie spełnienie tych warunków nie daje pewności wykonania trwałego węzła i nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa przy stosowaniu boola boola w wersji podstawowej przy podwieszeniach.

Zatem przy podwieszeniach (szczególnie na głównej linie unoszącej) i przy innych  istotnych i mocno obciążonych fragmentach więzów należy stosować albo inne węzły (np Somervile bowline), albo wzmocnione wersje boola boola.

 

 


You must be logged in to post a comment.