Simple gote w stylu hojo hishi

  • 19 lutego 2019

Poniższy film przedstawia sposób wykonania prostego wiązania w stylu hojo hishi.
Wiązanie to nie nadaje się do podwieszeń, ale jest dobrym przykładem wiązań do zastosowania na podłożu.