Pętla „na środkowy oplot”

  • 16 stycznia 2012

Ta pętla pozwala na wykonanie większej ilości oplotów składających się na pętlę.
Liny wyprowadzone środkiem pasma  tworzącego oplot nie powodują zaciskania szerokiej opaski w jej górnej części

Sposób wykonania pętli pokazują poniższe fotografie.

Zaczynam od wykonania zamierzonej ilości oplotów i koniec z pętlą przekładam w poprzek oplotu

Koniec ten wkładam od dołu, pod oploty i wyprowadzam do góry na środku opaski

Analogicznie postępuję z drugim końcem lin, też wyprowadzając je do góry w tym samym miejscu

Teraz zaciskam liny i formuję kształtny węzeł

Tutaj gotowy węzeł zakańczam poprzez poprowadzenie obu długich par lin daleko poza zasięg dłoni

Całość wykonania pętli pokazuje poniższy film: