Pętla „na przedostatni oplot”

  • 16 stycznia 2012

Ta pętla pozwala w estetyczny sposób wykonać więcej niż dwa, trzy oploty

Do wykończenia tej pętli można zastosować wszystkie wspomniane metody.

Sposób wykonania przedstawiają poniższe fotografie.

Zaczynając od góry wykonuję zamierzoną ilość oplotów

Krótszy koniec, ten z pętlą,  przekładam w poprzek oplotów

Przekładam go z powrotem pod linami oplotu i wysuwam do góry

Drugi koniec lin przekładam w podobny sposób, obejmując nim wszystkie oploty i wyprowadzam go do góry pomiędzy ostatnim, a przedostatnim oplotem.
Strzałki wskazują te miejsca na fotografii

Zaciskam i formuję węzeł.

Na fotografii poniżej pokazuję zakończenie polegające na wyprowadzeniu wszystkich końców lin poza zasięg palców

Całość wykonania pętli pokazuje poniższy film: