Pętla Boola Boola wz GR2011

  • 16 stycznia 2012

Węzeł pętli Boola Boola jest przeznaczony do zastosowania jako talia do dużych obciążeń.
Zazwyczaj do utworzenia pseudo bloczka na talii z lin używa się oczka pętli powstałego przy wykonywaniu obejmy. Jest to rozwiązanie najprostsze, ale ma wadę polegającą na tym, że pod dużym obciążeniem oczko pętli bardzo mocno się zaciska i zakleszcza linę prowadzoną przez takie oczko.

Na fotografii  strzałkami zaznaczono miejsca gdzie powstaje ten zacisk.

Tarcie bywa tak duże, że przesuwająca się szybko lina, szczególnie z włókien naturalnych, może ulec częściowemu przepaleniu. Tendencję tą znacznie zmniejsza  zastosowanie węzła Boola Boola z charakterystycznym dla niego szerokim, niezaciskającym się na linie oczkiem pętli, tworzącej pseudo bloczek talii. Oczko to wskazuje strzałka na fotografii.

  

Istnieje wiele różnorodnych sposobów wykonania takiego węzła.
Poniżej przedstawiam jeden z nich, w formie którą sam dla siebie opracowałem.
Piszę „dla siebie”, gdyż wcale nie musi być tak, że jest to forma najlepsza dla kogoś innego.
Mamy różne przyzwyczajenia, różne „wdrukowane” mocno odruchy i wzorce, różną sprawność manualną, odmienne liny, itp., itd.
Stąd też warto po opanowaniu jakiejś techniki sprawdzić, czy inne wykonanie danego elementu nie będzie nam bardziej pasowało.

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają taki właśnie opracowany przeze mnie sposób wykonania węzła Boola Boola.

Zaczynam od uchwycenia prawą ręką pętli powstałej na końcu złożonej w pół liny

Lewą ręką sięgam od drugiej strony oplatanej nogi, chwytam linę palcami i kształtuję podwójną pętlę

Ciągnąc oburącz za oba fragmenty pętli oznaczone na fotografii kolorowymi strzałkami, w kierunkach jakie wskazują strzałki, oplatam nogę

Przez ucho liny oznaczonej czerwoną strzałką przewlekam roboczą końcówkę liny, oznaczoną żółtą strzałką

  

Umieszczam palec pod oplotami pętli i reguluję stopień zacisku oplotów nogi

Roboczą końcówkę zaznaczoną żółtą strzałką przeplatam pod zwojami opasującymi nogę, od dołu do góry, w kierunku pokazanym czerwoną strzałką

Ciągnąc roboczą końcówkę jak pokazuje żółta strzałka zaciągam węzeł pętli

Na długiej linie (zielona strzałka) tworzę pętlę

Na wierzchu pętli utworzonej z liny oznaczonej zieloną strzałką kładę oznaczoną żółtą strzałką  roboczą końcówkę liny

Prowadzę oznaczoną na żółto końcówkę liny pod pętlę oznaczoną na zielono

Przekładam od dołu do góry, środkiem powstałego oczka, roboczą końcówkę oznaczoną żółtą strzałką. Boczne liny oczka oznaczone są zielonymi, cienkimi strzałkami

Wsuwam od góry, w ucho pętli oznaczone zieloną strzałką, roboczą końcówkę liny oznaczoną żółtą strzałką i ciągnę w kierunku wskazanym żółtą, cienką strzałką

Zaciskam węzeł ciągnąc oba końce lin w kierunkach zaznaczonych dużymi strzałkami

  

Pętla z węzłem Boola Boola jest gotowa

Poniżej wskazuję palcem miejsce utworzenia pseudo bloczka do przełożenia lin tworzących talię

Całość wykonania pętli boola boola przedstawia poniższy film:

Praktykowanie shibari może odbywać się na różnym poziomie opanowania warsztatu.
Bez wątpienia dysponowanie szerokim zakresem umiejętności technicznych i biegłość w wykonywaniu zamierzonych oplotów są  istotnymi czynnikami wzbogacającymi artystyczne i emocjonalne wartości naszego shibari.
Warto więc nie tylko poznawać  techniki, ale też doskonalić się w ich stosowaniu – studiować i ćwiczyć techniki pracy linami, tak jak ćwiczylibyśmy techniki walki w dojo.

Poniżej zamieszczam film z ilustracją sposobu w jaki  uczę się nowych węzłów, optymalizuję ich wykonanie do moich potrzeb i trenuję swobodę w ich wykonywaniu.