Opaska elastyczna z linki

  • 16 stycznia 2012

Poniżej pokażę sposób wykonania ozdobnej, elastycznej opaski

Sposób wykonania opaski pokazują poniższe fotografie.

Zaczynam od takiego ułożenia pętli jak na poniższej fotografii, długość tej pętli przymierzam do elementu, który obejmować ma opaska.

Rozpoczynam przeplatanie końca liny przez pętlę

Przeplatam tworząc wzór „ósemki”

Kontynuuję przeplatanie

Nadal przeplatam linę kształtując opaskę

Po dojściu do końca przekładam koniec linki przez ucho opaski

Teraz przekładam ten koniec linki przez drugi koniec pętli zamykając opaskę

Tak wygląda zamknięta opaska

Wykonuję węzeł zabezpieczający opaskę przed rozsunięciem się

Tu mam już gotową opaskę

A to jedno z możliwych zastosowań

Całość wykonania opaski pokazuje poniższy film: