kluczka

  • 16 lutego 2012

Kluczka to prosta pętla na pojedynczej lub podwójnej linie.

Istnieją dwa sposoby wykonania kluczki: jeden gdy chcemy wykonać kluczkę na osobnym końcu liny i drugi gdy pętla kluczki ma przechodzić przez uchwyt, pierścień, itp.
Oba sposoby przedstawiają poniższe filmy.

You must be logged in to post a comment.