karada

  • 14 lutego 2012

Karada tworząc swoistą sieć wokół tułowia umożliwia wykorzystanie jej do unieruchamiania ramion w bardzo różnych pozycjach.
Poniżej przedstawiam jedno z możliwych zastosowań oplotów karady do związań przeznaczonych do spania. Wybrałem jeden z najprostszych wzorów karady i jedno z możliwych niesymetrycznych ułożeń ramion.

     

Sposób wykonania przedstawia zamieszczony niżej film

W tym związaniu możliwe jest ułożenie się na boku, na wznak, przekręcanie się.
Można dodatkowo, w różnym stopniu unieruchomić nogi oraz przywiązać leżącą osobę do łóżka tak, aby nie mogła z niego wstać.

Efekt końcowy tego wiązania i zakres swobody ruchów przedstawia poniższy film

You must be logged in to post a comment.