Jiai shibari – różne wersje

  • 30 lipca 2013

Poniżej trzy filmy pokazują trzy odmienne wersje wiązania Jiai shibari.

     

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy PonuregoZniwiarza, który wziął na siebie zadanie optymalnego operowania kamerą, filmy te w sposób czytelny pokazują sposób wykonania poszczególnych wersji i główne zasady ich powstawania.