Hojo hishi – inspiracja od Nawashi Kanna

  • 19 sierpnia 2014

Nawashi Kanna to jeden z uznanych, japońskich ekspertów shibari.
W ostatnich latach często odwiedzał Europę z pokazami i warsztatami.
Jednym z ciekawych rozwiązań jakie prezentuje jest sposób wykonania wiązania typy takate kote (gote shibari, box tie).
Specyfika jego wersji polega na takim prowadzeniu lin oplatających ramiona, że liny nie opasują tułowia powyżej i poniżej piersi, co jest najczęściej przez innych stosowanym sposobem.
Równocześnie wykorzystuje schemat ułożenia lin – hishi – w romboidalny kształt „diamentu” do oplotu tułowia, co oprócz kwestii estetycznych i odczucia „obciśnięcia” ciała linami, daje możliwości podczepiania lin unoszących.
Kolejny specyficzny szczegół, to przy podwieszeniu stosowanie takiego zaczepienia lin unoszących tułów, że zmniejszają  się siły ściskające ramiona. Strop podczepiony jest w trzech, szeroko rozmieszczonych punktach.

Poniżej film przedstawiający wiązanie hojo hishi i podwieszenie utsubuse tsuri, wykonane w sposób proponowany przez Nawashi Kanna, w wersji z oplotem bioder

Kolejny film zamieszczony poniżej pokazuje wykonanie tego samego wiązania, ale w wersji, w której liny tworzące wzór hishi nie oplatają bioder, a jedynie górę tułowia.
Ta wersja również jest dość w miarę wygodna przy podwieszeniach. Nie ma jedynie tak jak w poprzedniej możliwości łatwego i wygodnego podczepienia bioder.

I na koniec jeszcze jeden film przedstawiający taką wersję hojo hishi gdzie liny tworzące wzór „diamentów” oplatają również nogę.
Powstająca w ten sposób „sieć” oplatająca ciało jest dobrą osnową do zaczepiania lin przy podwieszeniach.