karada

  • 14 lutego 2012
karada

Karada tworząc swoistą sieć wokół tułowia umożliwia wykorzystanie jej do unieruchamiania ramion w bardzo różnych pozycjach. Poniżej przedstawiam jedno z możliwych zastosowań oplotów karady do związań przeznaczonych do spania. Wybrałem jeden z najprostszych wzorów karady i jedno z możliwych niesymetrycznych ułożeń ramion.      

Czytaj całość

uprząż wygodna

  • 14 lutego 2012
uprząż wygodna

Poniżej pokazuję sposób wykonania uprzęży bardzo dobrze nadającej się na związanie do spania. Zaletą tego związania jest takie poprowadzenie linek, że nie krzyżują się one ani pod szyją, ani w kroku, pomiędzy nogami. Unika się przez to możliwość nieprzyjemnych nacisków i uszczypnięć.

Czytaj całość

prosta uprząż

  • 14 lutego 2012
prosta uprząż

Poniżej proste związanie oparte na konstrukcji uprzęży/ karady. Liny przechodzące przez krocze mogą wywierać pewne działanie stymulujące, ale równocześnie utrudniają dostęp do stref erogennych.   

Czytaj całość