kluczka

  • 16 lutego 2012

Kluczka to prosta pętla na pojedynczej lub podwójnej linie. Istnieją dwa sposoby wykonania kluczki: jeden gdy chcemy wykonać kluczkę na osobnym końcu liny i drugi gdy pętla kluczki ma przechodzić przez uchwyt, pierścień, itp. Oba sposoby przedstawiają poniższe filmy.

Czytaj całość