29.05.2016 r. Warsztaty shibari -Semenawa – styl Akira Naka – wprowadzenie

  • 11 maja 2016

W ostatnich latach na całym świecie wzrasta zainteresowanie shibari w stylu Akira Naka, opartym w dużej mierze na technikach semenawa (tortura liną). Można wręcz powiedzieć, że jego styl stał się powszechnie modny. Oficjalnym propagatorem Akira Naka jest znany włoski ekspert shibari Wildties.
Rok temu mieliśmy okazję gościć u niego w Rzymie na prywatnych warsztatach i przekonał on nas całkowicie do zalet stylu swego mistrza – Akira Naka.

To co przede wszystkim charakteryzuje styl Akira Naka to nacisk na budowanie emocji pomiędzy partnerami wykonującymi shibari.
Zręby tej budowli to udręczenie i semenawa (tortura liną).
Naka san nie sięga po fajerwerki wymyślnych więzów i ewolucji, wiązania w jego stylu wydają się (z naciskiem na „wydają się”) nieskomplikowane, ale wartość jego stylu przejawia się w sięganiu do korzeni miłosnej gry w udrękę, ofiarowanie cierpienia, skupienie, wydobywanie skrajnych emocji i estetykę sceny, sceny sięgającej do krawędzi wytrzymałości i okrucieństwa.

Warsztatowe zajęcia, na które gorąco zapraszamy, mają za zadanie przybliżyć styl Akira Naka, pokazać podstawowe zasady technik więzów w jego stylu i zachęcić wszystkich do zgłębiania shibari, rozumianego w sposób proponowany przez Akira Naka.

Poniżej informacje organizatora:
……………………………………………………………………………………..
Zajęcia poprowadzą najlepsi w kraju eksperci shibari: Slaanesh & GanRaptor [www.nawado.pl]

Warsztat organizowany jest przez dr Agatę Loewe oraz Wiolę Jaworską w ramach Instytutu Pozytywnej Seksualności.

Program ramowy warsztatów

10.00 – 16.00 zajęcia warsztatowe
• Wprowadzenie, pojęcie udręczenia, semanawa,
• Takate kote – wersja Akira Naka
• Wiązanie nóg
• Mocowanie tsuri nawy
• Kształt S
• Podwieszenia stylu Akira Naka
• Estetyka stylu

W wieczór poprzedzający warsztaty (28.05.16) organizujemy sesję wieczorną. Zaczynamy pokazem shibari (godz. 19.00) i dalej – w klimatyczny i już nie „warsztatowy sposób” staramy się pokazać czym jest shibari. Jest to także czas wykonywania własnych wiązań i podwieszeń, rozmów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Na tą część warsztatów mogą przyjść nie tylko uczestnicy zajęć, ale zapraszamy także inne osoby zainteresowane shibari. Dla tych osób koszt udziału w sesji wieczornej wynosi 30,-zł.

Strój na zajęcia dowolny, swobodny.
Jakkolwiek zapewniamy liny do zajęć warsztatowych, mile widziane jest ewentualne zabranie własnych. Podczas warsztatu będzie można kupić liny od nawado.pl.
Namawiamy też do zabrania maty do ćwiczeń na podłodze, ewentualnie koca, itp.

Organizator nie zapewnia wyżywienia, natomiast do dyspozycji jest kącik kuchenny z możliwością przygotowania kawy, herbaty.

Informację organizacyjne:

Termin – 29.05. 2016 r.
Lokalizacja – Instytut Pozytywnej Seksualności, Warszawa
Koszt – 120 zł od osoby- płatność do 15.05.2016 r.
170 zł płatne od osoby- płatność od 16.05.2016 r.,
płatne przelewem na konto organizatora

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: info@pozytywnaseksualnosc.pl z dopiskiem „SHIBARI- styl Naka”

Uwaga – Ze względu na specyfikę stylu Naka warsztaty przeznaczone są dla par (w rozumieniu: dwojga partnerów), pojedyncze osoby, przypadkowo zetknięte ze sobą na warsztatach mogły by mieć trudności z wyniesieniem korzyści z prowadzonych działań praktycznych.
Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia, potwierdzone wpłatą, przyjmujemy do chwili wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność wpłat.