2023.02.17. Próby do Festiwalu Nowe Epifanie

  • 27 lutego 2023

Ostatnio mieliśmy okazję wziąć udział w kolejnym super projekcie – Festiwal Nowe Epifanie

Kurator festiwalu Dawid Zalesky, zwrócił się do mnie z prośbą o wykreowanie postaci skrępowanej linami aktorki (Beata Passini ).
Performerka, walcząc z oplatającymi ją więzami mówi tekst będący fragmentami ksiąg opisujących historie heretyczek, mistyczek oraz ezoteryczek.
Kobiety wykluczone ze społeczności, często też wykluczone z chrześcijaństwa, w ramach panującej przez 800 lat doktryny sądowniczej były skazywane na ostracyzm oraz śmierć.
Adolf Holl w książce ,,Heretycy’’ dochodzi do wniosku, że żadne pozaeuropejskie społeczeństwo, nie występowało aż tak długo z równie niepohamowaną wściekłością przeciwko myślom zielarek, akuszerek, zakonnic.
Dlatego artyści postanowili dać im głos, pozwolić je usłyszeć oraz dokończyć to, czego nie zdążyły powiedzieć za swojego życia.
Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie wydarzenie artystyczne „Performatywny seans spirytystyczny”, w którym aktorka Beata Passini jako performerka-kobieta-medium podejmie próbę nawiązania kontaktu z głosami zmarłych heretyczek.
Poniżej filmy z próby: