Ushiro takate kote – wersja z elementem Mount Fuji (Fuji Yama) prowadzonym w sposób klasyczny.

  • 19 kwietnia 2012

    

Sposób wykonania przedstawia poniższy film:

You must be logged in to post a comment.