Ushiro takate kote – wersja dla osób o małej elastyczności ramion

  • 24 stycznia 2012

Ułożenie rąk typowe dla ushiro takate kote  w przypadku osób o małej elastyczności ramion, a także znacznej tuszy, może być dla nich bardzo uciążliwe, może też szybko pojawić się zdrętwienie.
Czasem nie można tak dociągnąć do siebie przedramion, aby nadgarstki zetknęły się ze sobą i aby można było je opleść liną.
Trudne do osiągnięcia może być też uniesienie zgiętych przedramion do poziomu .
W takim przypadku nie można wykonać tradycyjnego wiązania takate kote, którego skuteczność oparta jest na takim dociągnięciu ramion do środka ciała, aby nie można było wysunąć dłoni z pętli na nadgarstkach.
Można w takich wypadkach zastosować wiązanie oparte na innych zasadach, ale wykorzystujące  bardzo podobne do tradycyjnego ułożenie ramion.

Poniżej zamieszczamy opis takiego wiązania i dwa filmy przedstawiające dwie różne wersje takiego wiązania.

     

Wiązanie rozpoczynam od wykonania pętli na przegubie dłoni. Sposób wykonania może być oczywiście bardzo różny. Warunki jakie muszą być spełnione to:

  • pętla nie może się zaciskać,
  • nie można zsunąć pętli z nadgarstka,
  • nie można pętli rozwiązać nie mając dostępu do końca liny.

Sposoby wykonania takich pętli zawiera rozdział o wiązaniach pojedynczych elementów.

Najpierw wykonuję pętlę na jednej ręce

Aby uniemożliwić rozwiązanie pętli przewlekam całą długość liny poprzez ucho małej pętli utworzonej podczas wykonywania węzła

Teraz wykonuję pętlę na drugiej ręce

Tu również przewlekam linę przez ucho małej pętli.  W tym akurat przypadku ucho to jest zbyt duże, więc aby skasować nadmierny luz, przewlekam linę dwukrotnie

Układam teraz przedramię na plecach i prowadzę linę na ramię

Z przodu prowadzę linę po przekątnej w kierunku łokcia związanej ręki

Układam linę pod zgiętym przedramieniem i wiążę węzeł tuż powyżej pętli na nadgarstku

Powtarzam procedurę z drugą ręką układając linę na ramieniu

Na środku pleców wykonuję na obu linach węzeł łączący ze sobą wszystkie zbiegające się tam liny

Prowadzę teraz obie wiązki lin dookoła ramion

Po opleceniu linami ramion przeplatam je z przodu tułowia tak, aby utworzony tam węzeł uchwycił wszystkie liny

Wykonuję cinch na jednym ramieniu

Po wykonaniu chinch’a prowadzę linę na środek pleców i wiążę węzeł

Powtarzam procedurę na drugim ramieniu wykonując tam chinch

Drugą linę też dowiązuję do lin na środku pleców.
Jeśli wiązana osoba ma bardzo małą elastyczność ramion, to mogę pozwolić sobie na zakończenie wiązania tradycyjnym węzłem na środku pleców, tak jak zrobię to poniżej. W przypadku nieco większej elastyczności ramion, aby uniemożliwić sięgnięcie palcami do węzła na plecach i jego rozwiązania, poprowadziłbym liny dookoła tułowia i węzeł kończący wykonał na zbiegu lin z przodu tułowia

Na fotografii poniżej pokazuję, że nadgarstki nie są połączone ze sobą i zapewniony jest znaczny zakres swobody przedramion

Poniżej gotowe wiązanie w wersji z węzłem końcowym na środku pleców

I widok wiązania od przodu

Poniższy film pokazuje sposób wykonania tego wiązania.

I nieco inna wersja: