Pętla boola boola – wersja GanRaptor (wzmocniona)

  • 19 czerwca 2012

Pętla o nazwie boola boola (Yuki musubime w terminologii japońskiej) jest jednym z najczęściej stosowanych węzłów w tradycyjnym japońskim shibari. Zaletą tego węzła jest łatwy i szybki sposób jego wykonania, natomiast jest to węzeł, który może ulec samorozwiązaniu pod wpływem silniejszego obciążenia.  Tendencja ta jest tym wyraźniejsza im lina jest bardziej śliska, sztywna  i o większej średnicy.

Dla skorygowania tej wady, a jednocześnie zachowania w dużej części wspomnianych zalet proponuję drobną modyfikację tego węzła.
Poniżej zamieszczam ilustrowany zdjęciami sposób wykonania pętli boola boola w wersji wzmocnionej według mojego pomysłu.

Układam zamierzoną ilość oplotów

   

Krótszy koniec liny (ten z pętlą) układam w poprzek oplotów

Kieruje go z powrotem przekładając pod oplotami

Drugi (dłuższy ) koniec liny układam w pętlę nad oplotami

Krótszy koniec liny przeciągam od dołu przez pętlę

Przewijam go pod oplotami

Ponownie, od dołu, przeciągam przez pętlę

Ciągnąc za długi koniec liny (w kierunku wskazanym strzałką) zaciskam węzeł

Tak wykonany węzeł staje się całkowicie odporny na samorozwiązanie się, na niekontrolowane zaciskanie się utworzonych oplotów, nawet pod dużymi obciążeniami.

Opaska ta może być podstawą do wykonania przekładni linowej (talii) pomagającej unosić  znaczne ciężary.

Wykonując taką przekładnię w następnym etapie tworzymy z liny „oczko” spełniające rolę swoistego bloczka przekładni.
W tym celu wcześniej, węzeł boola boola wykonujemy tak, aby krótszy z końców miał długość ok 20 – 25 cm

Na dłuższym końcu formujemy pętlę

Krótszy koniec wkładamy od góry w oczko pętli

Następnie tym końcem, od dołu, owijamy dłuższy koniec liny

Od góry wsuwamy krótki koniec w utworzoną pętlę

Ciągnąc za długi koniec liny zaciskamy węzeł

Aby zabezpieczyć przed rozwiązaniem powstały właśnie przed chwilą węzeł tworzący „bloczek”,  pozostałym końcem liny wykonujemy węzeł dookoła liny, która będzie liną nośną

    

Po przełożeniu liny nośnej przez oczko powstałe powyżej opaski uzyskuję możliwość   przesuwania tej liny bez zaciskania się na niej bocznych fragmentów oka, a tym samym zmniejszam opory  tarcia przesuwanej liny i unikam niebezpieczeństwa nadpalenia trących fragmentów liny.

Całość wykonania przedstawia poniższy film:

You must be logged in to post a comment.