Odwrócone Y – wersja przesuwna

  • 4 listopada 2012

Przy wykonywaniu podwieszeń zdarzają się sytuację, gdy jedną liną unoszącą (stropem) chcemy objąć i unosić do góry dwa oploty (np. górny i dolny oplot ramion).

  

Wykorzystujemy do tego element nazywany „odwróconym Y”.
Jeżeli trafnie ustalimy, w którym miejscu połączyć pionowy strop i  strzemiono tworzące dwa boczne stropy, to uzyskamy pożądane, równomierne obciążenie na obu uchwyconych stropami oplotach.
W przypadku błędu w ustaleniu tego miejsca, lub kiedy będziemy zmieniać położenie ciała zawieszonej osoby pojawi się niepożądana tendencja do przenoszenia wzrastających obciążeń na tylko jeden z bocznych stropów, a drugi będzie luźny.

     

Sposobem na zniwelowanie tego zjawiska jest wykonanie „odwróconego Y” w wersji z przesuwnym mocowaniem pionowego stropu do strzemienia tworzącego boczne stropy.

   

W tej wersji przechylając podwieszony element spowodujemy przesunięcie się pętli łączącej stropy w miejsce równowagi naprężeń – oba boczne stropy pozostaną napięte i oba będą unosić przymocowane do nich oploty ramion (górny i dolny).

    

Ilustrację tego zjawiska oraz sposób wykonania odwróconego przesuwnego Y prezentuje poniższy film.

Poniżej zamieszczony film pokazuje jeden ze sposobów mocowania liny unoszącej do oplotów typowych dla gote/takate kote

You must be logged in to post a comment.