Kata ashi tsuri – wiązania z uniesioną jedną nogą

  • 25 sierpnia 2012

Określeniem kata ashi tsuri nazywa się wiązania w których jedna z nóg jest uniesiona linami.
Nie jest istotne, czy jest to w pozycji stojącej, czy leżącej, itp.

Często pojawiają się wątpliwości co do prawidłowej nazwy, gdy ciało zupełnie nie  dotyka podłoża i czy wtedy nie należy  stosować którejś z nazw przypisanych podwieszeniom, np. kata ashi sakasa tsuri, yoko tsuri, itp. Przyjmuje się w takich wypadkach, że rozgraniczenie wynika z intencji – czy chodzi o podwieszenie, czy jedynie zawieszenie jednej z nóg.

    

Poniżej zamieszczony film przedstawia kilka przykładowych wiązań kata ashi tsuri . Wszystkie one wychodzą z jednego sposobu związania ramion – takate kote na 3 liny.

 

You must be logged in to post a comment.