W tym miejscu będziemy zamieszczać, w miarę ich powstawania, kolejne filmy z instruktażowej serii Demoniq, zdjęcia, opisy produktów, itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Demoniq, Tengu 2

Demoniq Tengu1

 

20161005_093111 20161005_104247 20161005_093125 yuriko_shibari_pack_box yuriko_shibari_pack yuriko_black3 mai_shibari_pack_box mai_shibari_pack img_9742 hoshi2_shibari_pack hoshi_shibari_pack_box hoshi_shibari_pack hoshi_black3 emi_shibari_pack_box emi_shibari_pack asami_shibar_pack1 20161005_09313820161005_093138

1. Gote kubi makura

2. Usagi shibari

3. Tengu sibari

4. Hojo hishi shibari

5. Gote shibari

6. Kagerou shibari

7. Kikkou shibari

8. Gyaku tannuki shibari

9. Nemui shibari

10. .Ippon nawa takate kote shibari

11. Momo shibari

12. Ryoashi gattai ichimonji shibari