Detale techniczne wiązania na przykładzie Usagi shibari

  • 11 sierpnia 2013

Podążając drogą doskonalenia swoich umiejętności z zakresu shibari  nie należy się ograniczać jedynie do znajomości samych węzłów i wiązań. Są to podstawowe i niezbędne narzędzia w arsenale  shibari, ale jeśli chcemy przejść na poziom zaawansowania wykorzystujący sprawność posługiwania się liną do wywoływania emocji, do tworzenia ezoterycznych więzi, to powinniśmy szukać - sami i podpatrywać u mistrzów - sposobów i narzędzi wnoszących nas na kolejny, wyższy poziom biegłości. W zamieszczony poniżej filmie zwracam uwagę na kilka takich szczegółów...

Czytaj całość